Object structure

Title:

Wybrane aspekty smart city na przykładzie Szczecina

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Selected aspects of smart city on the example of Szczecin

Creator:

Budziewicz- Guźlecka, Agnieszka

Subject and Keywords:

inteligentne miasto ; techniki i technologie przesyłu informacji ; jakość życia ; informacja ; smart city ; Information-Communication Technology (ICT) ; quality of life ; information

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 4 (46), s. 20-32

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę wyjaśnienia istoty inteligentnego miasta, zwracając uwagę, iż jest to pojęcie bardzo szerokie. Miasta pod względem koncepcji smart city są klasyfikowane przez różne mierniki, które zostały zaprezentowane w pracy. Zwrócono uwagę na programy, zarówno krajowe, jak i lokalne, które przyczyniają się do rozwoju inteligentnych miast i sprzyjają mu. W pracy zaprezentowano wybrane wyniki badań dotyczących opinii na temat Szczecina jako inteligentnego miasta. Celem artykułu jest wskazanie istoty inteligentnego miasta oraz wyników badań dla Szczecina. Metodą badawczą wykorzystaną w pracy jest ankieta przeprowadzona wśród studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Z przeprowadzonych badań wynika, iż respondenci wykazują chęć korzystania z aplikacji inteligentnego miasta, które przyczyniają się przede wszystkim do poprawy jakości życia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2017.4.02

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 4 (46)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu