Object structure
Title:

Regionalna efektywność wykorzystania czynników produkcji: analiza i klasyfikacja

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The regional effectivity of usage of production factors: analysis and classification

Creator:

Batóg, Jacek ; Batóg, Barbara

Subject and Keywords:

gospodarność ; klasyfikacja ; czynniki produkcji ; reszty modelu ; economicalness ; classification ; production factors ; residuals

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 507, s. 13-20

Abstrakt:

Podstawowym celem przeprowadzonego badania było dokonanie klasyfikacji polskich województw według efektywności wykorzystania czynników produkcji w postaci kapitału i siły roboczej. Identyfikacja klas województw przeprowadzona została na podstawie analizy procesów produkcyjnych zachodzących w poszczególnych regionach, z wykorzystaniem koncepcji gospodarności. Analizy dokonano w oparciu o reszty dwuczynnikowych funkcji produkcji, oszacowanych na podstawie danych przekrojowych, w okresie badawczym obejmującym lata 2007–2015. W pracy zaproponowana została również autorska modyfikacja klasycznego podejścia stosowanego w analizie gospodarności. Pozwoliła ona wyodrębnić województwa charakteryzujące się gospodarnością i niegospodarnością oraz ocenić wpływ ostatniego kryzysu gospodarczego na poziom wykorzystania czynników produkcji w skali regionalnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.507.01

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 30 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 507

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: