Object structure
Title:

Badanie czasu trwania w bezrobociu z wykorzystaniem modeli regresji dla zdarzeń powtarzających się

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of the duration in unemployment with use of the regression models for the recurrent events

Creator:

Bieszk-Stolorz, Beata

Subject and Keywords:

zdarzenia powtarzające się ; warstwowy model Coxa ; nieciągłe przedziały ryzyka ; bezrobocie ; recurrent events ; stratified Cox model ; discontinuous risks intervals ; unemployment

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 507, s. 21-29

Abstrakt:

W analizie czasu trwania badaniu podlegają często procesy wielokrotnie generujące określone zdarzenia – procesy zdarzeń powtarzających się. Celem artykułu jest analiza wielokrotnych epizodów czasu trwania w bezrobociu rejestrowanym oraz porównanie z wynikami dla pojedynczego epizodu w zależności od płci. W badaniu wykorzystano warstwowy model Coxa. Kolejne epizody, oddzielone okresami wyrejestrowania z urzędu, tworzą nieciągłe przedziały ryzyka. Zastosowano podejście warunkowe, w którym czas do zajścia kolejnego zdarzenia wyznaczono, korzystając z pojęcia luki czasowej (początek każdego epizodu zostaje zrestartowany do zera). W badaniu wykorzystano dane indywidualne osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie. Płeć była silną determinantą intensywności pierwszych wyrejestrowań z dowolnego powodu, podjęcia pracy i wykreślenia, natomiast nie determinowała intensywności czwartych i kolejnych wyrejestrowań oraz wyrejestrowania z pozostałych powodów dla każdego z epizodów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.507.02

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 30 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 507

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: