Object structure
Title:

Zastosowanie taksonomii relatywnej do badania zdolności konkurencyjnej krajów Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The application of relative taxonomy to study the competitiveness capacity of European Union countries

Creator:

Cheba, Katarzyna ; Szopik-Depczyńska, Katarzyna

Subject and Keywords:

taksonomia relatywna ; zdolność konkurencyjna ; Unia Europejska ; relative taxonomy ; competitive capacity ; European Union

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 507, s. 30-38

Abstrakt:

Celem pracy jest wielowymiarowa ocena zdolności konkurencyjnej krajów członkowskich Unii Europejskiej przeprowadzona na podstawie danych publikowanych przez World Economic Forum. Do badania wykorzystano metodę taksonomii relatywnej w ujęciu dynamicznym. Na podstawie danych z lat 2007-2017 zbudowano rankingi, przyporządkowano kraje UE do grup typologicznych oraz wyznaczono wartości średniego tempa zmian wskaźników relatywnych. Dla wybranych krajów oszacowano modele trendu. Otrzymane wyniki potwierdziły dysproporcje pomiędzy krajami UE w obszarze ich zdolności konkurencyjnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.507.03

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 30 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 507

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: