Object structure
Title:

Ocena zmian w procesie starzenia się ludności w regionach krajów Grupy Wyszehradzkiej z zastosowaniem wybranych metod statystycznej analizy wielowymiarowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Assessment of changes in the aging process of population in the regions of Visehrad group with the application of chosen methods of multidimensional statistical analysis

Creator:

Dehnel, Grażyna ; Gołata, Elżbieta ; Obrębalski, Marek ; Walesiak, Marek

Subject and Keywords:

starość ; skalowanie wielowymiarowe ; dekompozycja Theila ; miary agregatowe ; program R. ; aging ; multidimensional scaling ; Theil decomposition ; aggregate measures ; R program

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 507, s. 39-52

Abstrakt:

Przedmiotem badania jest problem zróżnicowania starzenia się ludności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Czech, Polski, Słowacji i Węgier, oraz w przekroju regionów NUTS2 tych państw w roku 2016 w porównaniu z 2005 rokiem. Do oceny zmian stopnia zaawansowania oraz zróżnicowania procesu starzenia się ludności w regionach krajów Grupy Wyszehradzkiej zastosowano wybrane metody statystycznej analizy wielowymiarowej. W analizowanym okresie nastąpiło znaczne przyspieszenie starzenia się ludności badanych państw i regionów. Najmniejsze zmiany zaobserwowano w Słowacji i jej regionach. Zmniejszył się nieznacznie stopień dysproporcji między regionami ze względu na proces starzenia się ludności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.507.04

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 30 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 507

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: