Object structure
Title:

Statystyczne modele pomiaru inflacji w praktyce banków centralnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Statistical models of inflation measurement in central banks’ practice

Creator:

Gatnar, Eugeniusz

Subject and Keywords:

statystyka publiczna ; pomiar inflacji ; banki centralne ; polityka pieniężna ; CPI ; HICP ; PCE ; official statistics ; inflation measure ; central banks ; monetary policy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 507, s. 75-85

Abstrakt:

Indeks cen towarów konsumpcyjnych jest ważnym wskaźnikiem, wpływającym na decyzje podmiotów gospodarczych. Jest też kluczowym parametrem dla banków centralnych stosujących w swojej polityce pieniężnej strategię bezpośredniego celu inflacyjnego. Celem artykułu jest omówienie trzech modeli pomiaru inflacji: stosowanego w Polsce przez NBP wskaźnika CPI (Consumer Price Index) na podstawie struktury wydatków wylosowanych gospodarstw domowych na towary i usługi znajdujące się w tzw. koszyku inflacyjnym; stosowanego przez EBC wskaźnika HICP (Harmonised Index of Consumer Prices), wskaźnik zharmonizowany, w którym struktura spożycia jest określana na podstawie danych z Rachunków Narodowych; oraz stosowanego przez FED w USA wskaźnika PCE (Personal Consumption Expeditures Index). W pracy dokonano także analizy ich własności ze względu na prawidłowość ujęcia zmian cen konsumpcyjnych oraz omówiono ich znaczenie dla prowadzenia polityki pieniężnej przez wybrane banki centralne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.507.07

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 30 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 507

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: