Object structure
Title:

Analiza składowych głównych dla danych czasowo-przestrzennych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Principal component analysis for temporal-spatial data

Creator:

Krzyśko, Mirosław ; Wołyński, Waldemar ; Łukaszonek, Wojciech ; Ratajczak, Waldemar

Subject and Keywords:

składowe główne ; dane czasowo-przestrzenne ; principal components ; temporal-spatial data

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 507, s. 115-123

Abstrakt:

W pracach [Górecki i in. 2014; 2016] przedstawiono konstrukcję składowych głównych dla wielowymiarowych danych zmiennych w czasie (wielowymiarowych danych funkcjonalnych). W pracach [Harris i in. 2011] oraz [Lu i in. 2014] podano konstrukcję składowych głównych dla wielowymiarowych danych przestrzennych. Są to składowe główne lokalne, geograficznie ważone. W pracy tej przedstawiona jest konstrukcja składowych głównych dla wielowymiarowych danych czasowo-przestrzennych, łącząca wyniki przywołanych prac

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.507.11

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 30 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 507

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: