Object structure
Title:

Identyfikacja oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji zatrudnianych pracowników na podstawie eksploracyjnej analizy ofert pracy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Identification of employers’ expectations about staff competences by exploratory analysis of job offers

Creator:

Lula, Paweł ; Oczkowska, Renata ; Wiśniewska, Sylwia

Subject and Keywords:

kompetencje ; analiza rynku pracy ; eksploracyjna analiza tekstu ; ukryta alokacja Dirichleta ; competences ; labour market analysis ; exploratory text analysis ; Latent Dirichlet Allocation method

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 507, s. 133-141

Abstrakt:

Za główny cel pracy przyjęto zaproponowanie metody i przeprowadzenie badań pozwalających na identyfikację kluczowych kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u kandydatów do zatrudnienia. Proponowane podejście polega na automatycznej analizie ofert zatrudnienia publikowanych w Internecie, w trakcie której identyfikowane są fragmenty zawierające opis wymagań wobec poszukiwanych kandydatów. Następnie, za pomocą metody ukrytej alokacji Dirichleta, określane są tematy reprezentowane w rozpatrywanych tekstach. Poprzez agregację wyodrębnionych tematów konstruowane są definicje kompetencji kluczowych. Znaczenie każdej z kompetencji wyznaczane jest poprzez zsumowanie miar znaczenia tematów uznanych za składowe rozpatrywanej kompetencji. Przedstawiona metoda posłużyła do identyfikacji kompetencji oczekiwanych u pracowników zatrudnianych w charakterze administratorów systemów informatycznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.507.13

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 30 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 507

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: