Object structure
Title:

Modelowanie trwania firm powstałych w Szczecinie w latach 1990–2013

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Modeling of the duration of firms established in Szczecin in 1990–2013

Creator:

Markowicz, Iwona

Subject and Keywords:

analiza przeżycia ; trwanie firm ; ryzyko likwidacji ; survival analysis ; duration of the firms ; risk of liquidation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 507, s. 142-150

Abstrakt:

Celem przeprowadzonych badań było wskazanie zmian zachodzących w procesie trwania firm powstających w Szczecinie w latach 1990–2010. W okresie tym co roku powstawało w Szczecinie od 4,1 do 7,8 tys. firm. Tak długi okres umożliwia obserwację tendencji w czasie ich trwania. W badaniu wykorzystano metodykę analizy przeżycia, a więc: model logitowy i tablice trwania (funkcja przetrwania, funkcja intensywności likwidacji firm). Analizie podlega przyjmowanie przez funkcję intensywności kształtu odwróconej litery U (rezultat licznych badań), zmiany w przebiegu funkcji przetrwania, zmiany ryzyka likwidacji w pierwszym, drugim i trzecim roku działalności firm z poszczególnych kohort. W badaniu wykorzystano dane z rejestru REGON, dotyczące ponad 120 tys. firm powstałych w Szczecinie w latach 1990–2010 i obserwowanych przez minimum 3 lata (maksymalnie do końca 2013 roku)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.507.14

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 30 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 507

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: