Object structure
Title:

Szacowanie wybranych parametrów rozkładu czasu trwania i warunkowego rozkładu czasu trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Estimation of selected parameters of distribution of time duration and conditional distribution of time duration of enterprises in the Lodzkie Voivodship

Creator:

Mikulec, Artur

Subject and Keywords:

mediana czasu trwania przedsiębiorstw (czas półtrwania) ; mediana dalszegoczasu trwania przedsiębiorstw ; województwo łódzkie ; Łódź ; Piotrków Trybunalski ; Skierniewice ; median of duration of enterprises (half-life of the groups) ; median of additionalduration of enterprises ; Lodzkie Voivodship ; Lodz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 507, s. 169-178

Abstrakt:

W analizie trwania przedsiębiorstw oprócz podstawowych funkcji charakterystycznych, tj.: funkcji gęstości – prawdopodobieństwa likwidacji przedsiębiorstwa; dystrybuanty – prawdopodobieństwa dotrwania przedsiębiorstwa; funkcji przetrwania – prawdopodobieństwa przetrwania przedsiębiorstwa oraz funkcji hazardu – intensywności likwidacji przedsiębiorstwa, szacować można parametry rozkładu czasu trwania i warunkowego rozkładu czasu trwania przedsiębiorstw. W artykule przedstawione zostały zagadnienia teoretyczne i praktyczne wyznaczania: mediany czasu trwania przedsiębiorstw (czasu półtrwania) oraz mediany dalszego czasu trwania przedsiębiorstw. Rozważania zilustrowane zostały obliczeniami wyżej wymienionych miar dla kolejnych kohort przedsiębiorstw powstałych (w tym zlikwidowanych) w województwie łódzkim w latach 2001-2015

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.507.17

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 30 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 507

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: