Object structure
Title:

Zastosowanie metody rekurencyjnego podziału w analizie trwania przedsiębiorstw województwa łódzkiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Application of recursive partitioning method in firms’ duration analysis inLodzkie Voivodship

Creator:

Mikulec, Artur ; Misztal, Małgorzata

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwa ; analiza trwania ; metoda rekurencyjnego podziału ; drzewa przeżycia ; enterprises ; duration analysis ; recursive partitioning method ; survival trees

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 507, s. 179-190

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki analizy czasu trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim na podstawie danych krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. W badaniach uwzględniono przedsiębiorstwa powstałe i zlikwidowane w województwie łódzkim w latach 2010-2015. Celem prowadzonych analiz była identyfikacja charakterystyk przedsiębiorstw, które w istotny sposób są związane z czasem trwania przedsiębiorstw oraz ryzykiem ich likwidacji. Do analizy czasu trwania wykorzystano metodę Kaplana-Meiera oraz model proporcjonalnego hazardu Coxa. Jako alternatywę dla tych metod zaproponowano połączenie metody rekurencyjnego podziału, w której dokonywany jest podział zbioru obiektów na jednorodne podzbiory, z estymacją funkcji przeżycia Kaplana-Meiera w każdym z węzłów końcowych. Graficzną prezentacją połączonych analiz są drzewa przeżycia. W pracy za pomocą dwóch algorytmów budujących drzewa przeżycia wyodrębniono i scharakteryzowano grupy przedsiębiorstw o podobnym czasie przeżycia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.507.18

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 30 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 507

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: