Object structure
Title:

Ocena przydatności wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw w zależności od rozmiaru obiektów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Assessment of suitability of financial indicators for enterprises’ bankruptcy prediction depending on the size of an enterprise

Creator:

Pawełek, Beata ; Pociecha, Józef ; Baryła, Mateusz

Subject and Keywords:

ABC Analysis ; bankructwo przedsiębiorstw ; model prognostyczny ; rozmiar przedsiębiorstwa ; sensitivity analysis ; corporate bankruptcy ; prediction model ; the size of the enterprise

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 507, s. 191-199

Abstrakt:

Celem pracy jest przedstawienie wyników badań empirycznych nad przydatnością wybranych wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw, w zależności od rozmiaru analizowanych obiektów. Wartością dodaną pracy jest propozycja zastosowania Sensitivity Analysis w połączeniu z ABC Analysis do oceny przydatności wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw. W analizie wykorzystano dane finansowe przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa przemysłowego w Polsce z lat 2005-2008. Badaniem objęto takie metody, jak: drzewo klasyfikacyjne, bagging, boosting, lasy losowe. Modele były budowane na podstawie danych finansowych dotyczących zarówno wszystkich obiektów w rozważanym zbiorze, jak i obiektów zaklasyfikowanych do trzech podzbiorów uzyskanych dzięki ABC Analysis. Ocenę przydatności wybranych wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przeprowadzono z wykorzystaniem algorytmu Data-based Sensitivity Analysis

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.507.19

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 30 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 507

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: