Object structure
Title:

Ocena akceptowalności wybranych metod wielokryterialnych – badanie eksperymentalne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Assessment of acceptability of selected multicriteria methods – an experimental study

Creator:

Roszkowska, Ewa ; Filipowicz-Chomko, Marzena ; Wachowicz, Tomasz

Subject and Keywords:

analiza preferencji ; metody wielokryterialne ; AHP ; TOPSIS ; preference analysis ; multiple criteria decision making methods

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 507, s. 219-227

Abstrakt:

Głównym celem pracy była ocena funkcjonalności oraz akceptowalności trzech metod wielokryterialnego wspomagania decyzji: SMART, AHP, TOPSIS, uzyskana w wyniku przeprowadzonego eksperymentu. Do badania wykorzystano kwestionariusz ankiety elektronicznej zaprojektowanej jako hybryda klasycznego internetowego system sondażowego i systemu wspomagania decyzji. Uczestnikami eksperymentu było 1477 studentów sześciu polskich uczelni. Jako najprostszą, najszybszą w użyciu oraz posiadającą najbardziej intuicyjny interfejs wskazano metodę TOPSIS, a najbardziej pracochłonną – metodę AHP. Wyniki badań mogą być pomocne w wyborze metody wsparcia decydenta przy rozwiązywaniu problemów decyzyjnych, tak by dokonany wybór uwzględniał jego ograniczenia poznawcze, jak również sposób analizy preferencji, czasochłonność oraz uwarunkowania techniczne metody

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.507.22

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 30 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 507

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: