Object structure
Title:

Analiza skłonności do podejmowania BIZ przez polskie firmy z wykorzystaniem modeli logitowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of propensity of export of Polish FDI with the application of logistic models

Creator:

Sałamaga, Marcin

Subject and Keywords:

model logitowy ; interakcje ; badanie ankietowe ; bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; destynacje BIZ ; logistic model ; interactions ; survey ; FDI ; FDI destinations

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 507, s. 228-236

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie propozycji modelowania skłonności polskich firm do podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych z uwzględnieniem czynników o charakterze kosztowym, rynkowym, efektywnościowym, prawnym, społecznym i politycznym, którymi firmy kierują się, planując politykę inwestycyjną. Podstawowym narzędziem badawczym są modele logitowe z efektami interakcji pomiędzy zmiennymi objaśniającymi. Pozwoli to wskazać najbardziej istotne czynniki i ich interakcje, które w największym stopniu zwiększają lub zmniejszają prawdopodobieństwo podjęcia decyzji o eksporcie BIZ w ogóle, jak i o inwestowaniu w konkretnej destynacji. Wyniki tego badania mogą stanowić wsparcie dla decydentów w krajowych firmach w zakresie zarządzania inwestycjami zagranicznym. Analizę wykonano przy wykorzystaniu danych pochodzących z badania ankietowego przeprowadzonego wśród krajowych firm podejmujących BIZ lub mających potencjał do prowadzenia tego typu przedsięwzięć inwestycyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.507.23

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 30 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 507

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: