Object structure
Title:

Analiza klas ukrytych w badaniu niepełnosprawności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Latent class analysis in disability survey

Creator:

Szymkowiak, Marcin ; Klimanek, Tomasz

Subject and Keywords:

analiza klas ukrytych ; niepełnosprawność ; proc LCA ; pakiet poLCA ; Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 ; latent class analysis ; disability ; National Census ofPopulation and Housing 2011 ; poLCA package

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 507, s. 238-246

Abstrakt:

Analiza klas ukrytych jest jedną z metod wielowymiarowej analizy danych, której podstawy teoretyczne zostały sformułowane w połowie XX wieku [Lazarsfeld 1950]. Jej głównym celem jest redukcja liczby zmiennych przy jak najmniejszym poziomie utraty informacji o badanym zjawisku. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest odkrycie ukrytych klas w analizowanej populacji, które pełnią funkcję nieobserwowalnych czynników wpływających na zależności pomiędzy jednostkami w danej klasie [Brzezińska 2015]. Głównym celem artykułu jest zastosowanie analizy klas ukrytych na gruncie badań prowadzonych przez statystykę publiczną w Polsce w kontekście zjawiska niepełnosprawności. Autorzy, wykorzystując dane z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011), procedurę LCA programu SAS oraz pakiet poLCA programu R, dedykowane tej technice wielowymiarowej analizy danych, podejmują próbę stworzenia „profilu demograficznego” osoby niepełnosprawnej w Polsce oraz charakterystyki grup osób, które odmawiały udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące tego zjawiska społecznego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.507.24

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 30 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 507

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: