Object structure
Title:

Analiza zasobności materialnej gospodarstw domowych w świetle wybranych potrzeb

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Identification of households’ welfare in the light of selected needs

Creator:

Dziechciarz-Duda, Marta

Subject and Keywords:

dobra trwałego użytku ; zasobność materialna gospodarstwa domowego ; wyposażenie gospodarstwa domowego ; wielomianowy model logitowy ; durable goods ; households’ welfare ; household equipment ; multinomial logit model

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 508, s. 38-47

Abstrakt:

Celem badania jest ustalenie czynników powodujących różnice w poziomie wyposażenia gospodarstw domowych na przykładzie warunków mieszkaniowych. Do identyfikacji typów gospodarstw domowych w zależności od ich zasobności materialnej, braków w wyposażeniu oraz przyczyn zróżnicowania wykorzystano wielomianowy model logitowy kategorii nieuporządkowanych. Analizy przeprowadzono na podstawie danych z badania Diagnoza Społeczna 2015. Zaobserwowano, że zasobność materialna polskich gospodarstw domowych jest determinowana głównie stanem posiadania dóbr o wysokiej wartości, tj. nieruchomość, samochód oraz inne aktywa rzeczowe. Zróżnicowanie zasobności materialnej zależy od typu gospodarstwa domowego, klasy miejscowości i źródła dochodu. Różnice wynikają z faktu, że część gospodarstw domowych nie może sfinansować zakupów ani z własnych zasobów finansowych, ani z kredytu, inne zaś nie widzą potrzeby posiadania niektórych dóbr trwałych, mimo iż mogłyby je zakupić z własnych lub pożyczonych środków

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.508.04

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 31 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 508

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: