Object structure
Title:

Wielowymiarowa analiza atrakcyjności lokalizacyjnej mieszkań w Szczecinie z uwzględnieniem wskaźnika przestępczości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Multivariate analysis of location attractiveness of flats in Szczecin with taking into consideration the crime rate

Creator:

Foryś, Iwona ; Putek-Szeląg, Ewa

Subject and Keywords:

przestępstwa ; rynek mieszkań ; korelacja przestrzenna ; crime ; real estate market ; spatial correlation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 508, s. 48-55

Abstrakt:

Decyzje kupujących na rynku mieszkaniowym są nie tylko sumą ich subiektywnych oczekiwań, lecz także efektem postrzegania nieruchomości przez pryzmat opinii i sugestii płynących z otoczenia. Jednym z kryteriów, którym kierują się kupujący, jest lokalizacja mieszkania, a z nią cechy otoczenia, w tym również bezpieczeństwo. Celem przeprowadzonego badania jest wyznaczenie przestrzennych zależności między przeciętną cenę 1 m2 mieszkania i współczynnikami przestępczości w Szczecinie. Do realizacji postawionego celu zaproponowano metody analizy przestrzennej. W tym celu wykorzystano informacje o transakcjach związanych z mieszkaniami w Szczecinie w latach 2009-2016 (akty notarialne) oraz dane za 2015 rok dotyczące popełnionych przestępstw z Komendy Wojewódzkiej Policji (tzw. mapa przestępstw). Analiza wykazała brak przestrzennej zależności cen mieszkań w latach 2009-2016. Natomiast wystąpiła zależność cen i tzw. przestępstw pospolitych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.508.05

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 31 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 508

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: