Object structure
Title:

Problem identyfikacji poziomów rozwoju w zagadnieniu konstrukcji cechy syntetycznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The problem of identifying development levels in constructing synthetic features

Creator:

Głowicka-Wołoszyn, Romana ; Wysocki, Feliks

Subject and Keywords:

identyfikacja poziomów rozwoju ; metody korekty wartości modelowych ; obserwacje oddalone ; metoda TOPSIS ; samodzielność finansowa gmin ; identification of development levels ; correction methods of the ideal solutions ; outliers ; TOPSIS method ; financial self-sufficiency of communes

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 508, s. 56-65

Abstrakt:

Celem pracy była analiza porównawcza wyników identyfikacji poziomów rozwoju badanego zjawiska złożonego w przypadku występowania obserwacji oddalonych cech prostych. Obserwacje te mają istotny wpływ na zmniejszenie zakresu zmienności wartości konstruowanej cechy syntetycznej i w rezultacie mogą nastręczać problemy dotyczące identyfikacji poziomów rozwoju zjawiska. Zaproponowano rozwiązanie tego problemu przy zastosowaniu do konstrukcji miernika syntetycznego metody TOPSIS, w której dokonuje się korekty wartości obiektów modelowych. Korekty te polegały na ustalaniu wartości referencyjnych cech prostych z pominięciem obserwacji oddalonych. Do identyfikacji obserwacji oddalonych zastosowano metody jednowymiarowe i wielowymiarową metodę lokalnego miernika oddalenia obserwacji. Wyniki badań przedstawiono na przykładzie budowy syntetycznego miernika samodzielności finansowej gmin w Polsce w 2014 roku na podstawie danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych oraz Ministerstwa Finansów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.508.06

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 31 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 508

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: