Object structure
Title:

Oszacowanie poziomu konsumpcji indywidualnej i wspólnej w gospodarstwach domowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Assessment of individual and common consumption level in households

Creator:

Jędrzychowska, Anna ; Pietrzyk, Radosław ; Rokita, Paweł

Subject and Keywords:

konsumpcja indywidualna ; konsumpcja wspólna ; gospodarstwo domowe ; individual consumption ; common consumption ; household

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 508, s. 66-78

Abstrakt:

Wiedza na temat struktury dochodów i wydatków gospodarstwa domowego jest niezbędna do prawidłowego zarządzania jego finansami. Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie metod szacowania konsumpcji indywidualnej i wspólnej członków gospodarstwa domowego na podstawie danych statystycznych budżetów całej populacji. Drugim celem jest uwzględnienie w tych metodach liczebności oraz struktury biologicznej gospodarstw domowych, które wpływają na podział konsumpcji. W artykule zaproponowano autorskie podejścia do szacowania kosztów stałych i zmiennych na podstawie dostępnych danych statystycznych. Podejścia te wykorzystują informację o konsumpcji, w podziale ze względu na kryteria wielkości (liczba osób) i struktury biologicznej (osoby dorosłe i dzieci). Rozważania teoretyczne zostały opatrzone przykładami w oparciu o dane GUS. Otrzymane wyniki pokazały, że wpływ na oszacowanie konsumpcji indywidualnej ma zarówno uwzględnienie wielkości gospodarstwa, jak również jego struktury biologicznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.508.07

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 31 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 508

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: