Object structure
Title:

Wpływ błędów przetwarzania informacji w systemach wspomagania negocjacji na porozumienie końcowe

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The impact of information processing errors made in negotiation support systems on the negotiation agreement

Creator:

Kersten, Gregory ; Roszkowska, Ewa ; Wachowicz, Tomasz

Subject and Keywords:

wspomaganie negocjacji ; informacja preferencyjna ; błędy ; heurystyki ; porozumienie końcowe ; negotiation support ; preferencial information ; errors ; heuristisc ; final agreement

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 508, s. 79-88

Abstrakt:

W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu błędów postrzegania i przetwarzania informacji oraz myślenia heurystycznego, obecnych na etapie budowy systemu oceny ofert negocjacyjnych, na porozumienie końcowe w dwustronnych negocjacjach elektronicznych. Do analizy wykorzystano dane negocjacji elektronicznych prowadzonych w Inspire. Wyniki badań wskazują na potrzebę uwzględnienia heurystyk w procesie prenegocjacyjnego przygotowania analitycznego negocjatorów oraz opracowania narzędzi wsparcia negocjatora odpornych na te heurystyki lub redukujących negatywne ich skutki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.508.08

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 31 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 508

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: