Object structure
Title:

O zastosowaniu analizy redundancji do badania poziomu przestępczości przeciwko mieniu w Polsce w latach 2002-2015

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

On the application of redundancy analysis to study the property crime rate in Poland in the years 2002-2015

Creator:

Misztal, Małgorzata

Subject and Keywords:

analiza redundancji ; metoda asymetrycznych wektorów własnych ; triplot ; przestępczość przeciwko mieniu ; redundancy analysis ; asymmetric eigenvector maps ; property crime

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 508, s. 157-169

Abstrakt:

Celem pracy jest analiza i opis zmian poziomu przestępczości przeciwko mieniu w Polsce w latach 2002-2015 z wykorzystaniem analizy redundancji (Redundancy Analysis) oraz zwrócenie uwagi na znaczenie metod graficznych przy interpretacji uzyskanych wyników. W analizie redundancji (kanonicznej formie analizy głównych składowych) w charakterze zmiennych zależnych wykorzystano wskaźniki natężenia pięciu rodzajów przestępstw przeciwko mieniu, natomiast w charakterze zmiennych objaśniających – funkcje własne (eigenfunctions) wyznaczone metodą asymetrycznych wektorów własnych (Asymmetric Eigenvector Maps). Uzyskane wyniki przedstawiono graficznie na triplotach. Ze względu na ograniczoną objętość pracy pokazano wyniki dla trzech wybranych województw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.508.16

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 31 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 508

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: