Object structure
Title:

Klasyfikacja obiektów w ujęciu czasowo-przestrzennym z zastosowaniem analizy funkcjonalnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Classification of objects of spatial panel data with the use of functional analysis

Creator:

Pietrzykowski, Robert

Subject and Keywords:

analiza czasowo-przestrzenna ; macierz wag ; analiza funkcjonalna ; spatial-temporal analysis ; matrix of weights ; functional analysis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 508, s. 170-179

Abstrakt:

Badania i analizy ekonomiczne prowadzą do klasyfikacji obserwowanych obiektów pod względem przestrzennym, czasowym lub przestrzenno-czasowym. Pomijanie oddziaływania przestrzeni na badane obiekty może prowadzić do obniżenia wartości prowadzonych analiz, a nawet do błędnych wniosków. W zagadnieniach klasyfikacyjnych powinno się zatem dążyć do wykorzystania jak największych możliwości, związanych z danymi czasowo- przestrzennymi. Celem przeprowadzonych badań była próba uwzględnienia w analizach przestrzennych nie tylko interakcji przestrzennych, ale także przestrzenno-czasowych, a w konsekwencji propozycja modyfikacji macierzy wag przestrzennych w taki sposób, aby możliwa była analiza interakcji przestrzenno-czasowych. Zaproponowane przez autora podejście do zagadnienia rozwija metody analiz czasowo-przestrzennych. W pracy oprócz metod statystyki przestrzennej wykorzystano elementy analizy funkcjonalnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.508.17

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 31 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 508

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: