Object structure
Title:

Ocena efektu wpływu statusu społeczno-zawodowego oraz wykluczenia społecznego na wskaźnik odpowiedzi wśród polskich gospodarstw domowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Evaluation of the impact of effect of social and professional status and social exclusion on the response rate – case of Polish households

Creator:

Rószkiewicz, Małgorzata

Subject and Keywords:

efekt wpływu ; metoda dopasowania według cech ; wskaźnik odpowiedzi ; status społeczno-zawodowy ; wykluczenie społeczne ; tratement effect ; matched samaples method ; response-rate ; social-occupational status ; social exlusion

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 508, s. 190-197

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę oszacowania efektu wpływu statusu społeczno-zawodowego oraz wykluczenia społecznego na dostępność i gotowość do współpracy jednostek badania w badaniu terenowym. W analizie dokonano porównania wpływu tych uwarunkowań za pomocą prostego porównania wskaźników intensywności oraz wykorzystano metodę dopasowania według cech, ukazując różnicę między podejściem przekrojowym i kontrfaktycznym. Podstawą oceny były wyniki badania ankietowego zrealizowanego w 2013 r. w ramach projektu Uwarunkowania Decyzji Edukacyjnych. Uzyskane wyniki wskazują, że wykluczenie społeczne sprzyja nawiązywaniu kontaktu przez ankietera, a niższy status społeczno-zawodowy pogłębia efekt spowodowany wykluczeniem, natomiast nie ma istotnego wpływu na gotowość do współpracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.508.19

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 31 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 508

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: