Object structure
Title:

Modele hybrydowe SEM-Tree w badaniach różnicowania się preferencji członków polskich gospodarstw domowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

SEM-Tree hybrid models in the preferences analysis of the members of Polish households

Creator:

Sagan, Adam ; Łapczyński, Mariusz

Subject and Keywords:

postawy konsumenckie ; modelowanie strukturalne ; drzewa klasyfikacyjne ; modele hybrydowe ; customers’ attitudes ; structural equation models ; decision trees ; hybrid models

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 508, s. 198-207

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja wymiarów kształtowania się preferencji względem strategii alokacji zasobów stosowanych przez członków polskich gospodarstw domowych, aby dokonać ich segmentacji. Wymiary te wyodrębniono na podstawie ogólnopolskich danych zebranych na reprezentatywnej próbie 1100 respondentów w 410 gospodarstwach domowych. W analizie wyników wykorzystano modele hybrydowe SEM-Tree, stanowiące połączenie konfirmacyjnych modeli strukturalnych z eksploracyjnymi i predykcyjnymi modelami drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych. Pozwala to na zastosowanie rozpoznawczego podejścia do budowy modeli strukturalnych dla heterogenicznych populacji i ocenę wpływu zmiennych klasyfikacyjnych na identyfikację segmentów, w których występują możliwie jednorodne parametry modelu strukturalnego (SEM). Podejście to łączy zalety podejścia modelowego (na etapie budowy hipotez dotyczących relacji strukturalnych i specyfikacji modeli pomiarowych) i opartego na danych podejścia eksploracyjnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.508.20

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 31 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 508

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: