Object structure
Title:

Społeczeństwo obywatelskie – analiza świadomości i postaw Polaków z wykorzystaniem wielowymiarowych metod statystycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Civil society – analysis of the awareness and attitudes of the Polish using multidimensional statistical methods

Creator:

Trzęsiok, Joanna

Subject and Keywords:

społeczeństwo obywatelskie ; diagnoza społeczna ; test Kruskala-Wallisa ; civil society ; Social Diagnosis ; Kruskal-Wallis test

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 508, s. 217-226

Abstrakt:

Artykuł ma charakter aplikacyjny i dotyczy problemu społeczeństwa obywatelskiego. Celem pracy było zidentyfikowanie czynników demograficznych i społecznych wpływających istotnie na świadomość i postawę obywatelską Polaków. Badanie przeprowadzono na zbiorze danych rzeczywistych, przygotowanym i udostępnionym w ramach Międzynarodowego Programu Sondaży Społecznych (ISSP) przez Radę Monitoringu Społecznego oraz Instytut Studiów Społecznych. Ze względu na niespełnienie założeń klasycznej analizy wariancji do badania wykorzystano test Kruskala-Wallisa, który jest nieparametrycznym odpowiednikiem jednoczynnikowego testu ANOVA. Wyniki pokazują, że istotny wpływ na postawę obywatelską mają: płeć, wykształcenie, status społeczno-zawodowy oraz klasa zamieszkiwanej miejscowości badanych. Świadomość obywatelska jest także inna u osób, które kiedyś należały do partii, związków zawodowych, kół zainteresowań czy też klubów sportowych niż u badanych, którzy nigdy w taką działalność się nie angażowali

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.508.22

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 31 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 508

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: