Object structure
Title:

Wzmacnianie zdolności predykcyjnych modeli dyskryminacyjnych przez wyodrębnianie zmiennych objaśniających z sieci neuronowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Improving classification accuracy through neural networks’ feature extraction

Creator:

Trzęsiok, Michał

Subject and Keywords:

eksploracyjne metody dyskryminacji ; modele hybrydowe ; dobór zmiennych ; classification methods ; hybrid models ; variable extraction

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 508, s. 227-236

Abstrakt:

Wybór metody jest elementem decydującym o pomyślności procesu modelowania, choć jakość i dobór informacji wykorzystanych przy budowie modelu automatycznego uczenia się wydają się co najmniej tak samo ważne. Mimo zautomatyzowanego mechanizmu uczenia nie wystarczy do zbioru uczącego wrzucenie wszystkich danych, jakimi dysponujemy. Konieczne jest dostarczenie informacji istotnych. Jedną z możliwości jest dobór zmiennych do modelu. Inną jest ich przekształcanie. W artykule przedstawiono procedurę łączącą te dwa podejścia – wyodrębnianie zmiennych z wielowarstwowych sieci neuronowych jako metodę doboru zmiennych do modeli budowanych innymi metodami wielowymiarowej analizy statystycznej. Celem artykułu jest zbadanie, jak takie podejście wpływa na zdolności predykcyjne modeli. Pokazano, że technikę tę należy traktować jako jedną z metod wstępnego przetwarzania danych, którą warto wypróbować, bo może prowadzić do polepszenia zdolności predykcyjnych modelu końcowego, choć tego nie gwarantuje

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.508.23

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 31 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 508

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: