Show structure

Title:

Ekonomiczne instrumenty systemu zamówień publicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic instruments of public procurement system

Creator:

Borowicz, Andrzej

Subject and Keywords:

system zamówień publicznych ; instrumenty ekonomiczne ; klasyfikacja ; analiza szczegółowa ; public procurement system ; economic instruments ; classification ; detailed anlysis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 497, s. 88-100

Abstrakt:

Ekonomiczne i społeczne aspekty systemu zamówień publicznych (szp) zostały ostatnio w sposób istotny dowartościowane, zarówno w Unii Europejskiej, jak i Polsce. Publikacja stanowi monograficzne ujęcie problematyki ekonomicznych instrumentów systemu zamówień publicznych. W pracy zaproponowano klasyfikację tych instrumentów oraz szczegółowo omówiono instrumenty makroekonomiczne z punktu widzenia możliwości ich oddziaływania proefektywnościowego na otoczenie polskiego szp

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.497.06

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 497 ; Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej System zamówień publicznych w Polsce

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu