Object structure
Title:

Tendencje ewolucji zarządzania kapitałem ludzkim: czy digitalizacja telepracowników?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Trends in the evolution of human capital management: digitization of tele-employees?

Creator:

Antczak, Zbigniew

Subject and Keywords:

zarządzanie kapitałem ludzkim ; ewolucja ; tendencja ; digitalizacja ; telepracownicy ; human capital management ; evolution ; tendency ; digitalization ; tele-employees

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 511, s. 11-20

Abstrakt:

Autor, po zdefiniowaniu istotnych terminów, przedstawił wyniki badań i zdiagnozował tendencje ewolucji zarządzania kapitałem ludzkim, w tym (należy dodać: w ujęciu prognostycznym) digitalizacji telepracowników, oraz dokonał jakościowego podsumowania rozważań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.511.01

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-ekonomiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 511

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: