Object structure
Title:

Zarządzanie pracownikami w wieku przedemerytalnym w sferze motywowania i wzmacniania zaangażowania do aktywności zawodowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Management of employees in preretirement age in the sphere of motivation and strengthening of engagement for professional activities.

Creator:

Kądziołka-Sabanty, Hanna

Subject and Keywords:

aktywność zawodowa seniorów ; zarządzanie wiekiem ; motywowanie pracownikóww wieku senioralnym ; professional activity of seniors ; age management ; motivating employees ina seniors’ age

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 511, s. 93-102

Abstrakt:

Obserwowane od wielu lat procesy starzenia się społeczeństwa znajdują swoje konsekwencje także w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. W tym kontekście zmienia się struktura zespołów pracowniczych analizowana z perspektywy średniej wieku. Procesy zarządzania nastawione na pobudzanie zaangażowania personelu muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pracownika, a te zmieniają się wraz z upływem lat zatrudnienia danej osoby. Motywowanie w tych okolicznościach powinno być także definiowane w sposób zindywidualizowany. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istotnych z punktu widzenia zarówno pracownika, jak i organizacji czynników w sferze motywowania pracownika, który zbliża się do wieku senioralnego (60+) lub go już przekroczył

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.511.08

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-ekonomiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 511

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: