Object structure
Title:

Pożądane kierunki zmian funkcji personalnej w przedsiębiorstwach w opinii pracowników

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Necessary changes in human resources management in enterprises seen by employees

Creator:

Kupczyk, Teresa ; Wasilewski, Dariusz ; Mackiewicz, Aleksandra

Subject and Keywords:

zmiany ; funkcja personalna ; zasoby ludzkie ; wiek ; płeć ; changes ; management functions ; human resources ; age ; gender

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 511, s. 133-143

Abstrakt:

Celem głównym badań było zidentyfikowanie pożądanych zmian w realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwach w opinii ich pracowników. Postanowiono też ustalić, czy istnieją istotne różnice między opiniami a płcią, wiekiem i zajmowanym stanowiskiem. Przeprowadzono badania ilościowo-jakościowe w oparciu o kwestionariusz ankiety wśród 342 pracowników dolnośląskich przedsiębiorstw. Wskazali oni na konieczność wprowadzenia licznych zmian w funkcji personalnej, między innymi na: wdrożenie skuteczniejszego systemu motywacyjnego i działań budujących zaangażowanie pracowników, regularnego badania satysfakcji pracowników, dokonywania oceny kadry kierowniczej przez pracowników i nagradzania najlepszych, skuteczniejszego informowania pracowników o zakresie obowiązków i oczekiwaniach, zwiększenia dbałości kadr kierowniczych o dobrą atmosferę w pracy, uzależnienie wynagrodzenia od wyników pracy czy zwiększenia komunikacji z pracownikami. Na podstawie testu chi-kwadrat ustalono przede wszystkim liczne różnice w opiniach między osobami młodszymi i starszymi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.511.12

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-ekonomiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 511

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: