Object structure
Title:

Możliwości wykorzystania narzędzi controllingu personalnego w zarządzaniu zorientowanym na zdarzenia krytyczne w życiu pracowników

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Possibilities of using personal controlling tools in management focused on critical events in employees lives

Creator:

Lipka, Anna

Subject and Keywords:

zdarzenia krytyczne w życiu pracowników ; controlling personalny ; controlling efektywności ; critical events in employees live ; personnel controlling ; effectiveness controlling

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 511, s. 144-153

Abstrakt:

Celem opracowania jest krótka charakterystyka – nieudokumentowanej w literaturze krajowej (ani w formie opisu, ani badań empirycznych) – koncepcji zarządzania zorientowanego na zdarzenia krytyczne w życiu pracowników. Przedstawiono ją na tle innych znanych koncepcji oraz w kontekście aktualnej sytuacji na rynku pracy. Dokonano specyfikacji kategorii zdarzeń krytycznych stanowiących przedmiot tej koncepcji. Instrumenty zarządzania zorientowanego na zdarzenia krytyczne w życiu pracowników podzielono ze względu na ich kosztochłonność. Następnie zaproponowano instrumentarium controllingu personalnego, które może być przydatne w jej implementacji. Ma ono postać mierników, wskaźników, a także list kontrolnych (pytań do zjawisk o charakterze jakościowym). Rozwinięto dzięki temu tezę, iż możliwy jest controlling wdrożenia koncepcji obejmujący trzy szczeble, tj. koszty, jakość i efektywność

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.511.13

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-ekonomiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 511

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: