Object structure
Title:

Identyfikacja organizacyjnych korzyści rozwoju kompetencji pracowników wykonawczych w przemyśle maszynowym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Identification of organizational benefits of the devel- opment of competence of executive employees in the machine industry

Creator:

Nogalski, Bogdan ; Niewiadomski, Przemysław

Subject and Keywords:

kompetencje ; doskonalenie ; pracownicy produkcyjny ; wykonawcy zadań ; competencies ; improvement ; production employees ; task contractors

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 511, s. 154-167

Abstrakt:

Doskonalenie kompetencji pracowników wykonawczych może usprawnić wszystkie procesy realizowane w przedsiębiorstwie. W związku z tym przystąpiono do badań, których realizacja warunkowała próbę odpowiedzi na pytanie: Jakie korzyści – w opinii właścicieli i menedżerów – w wyniku doskonalenia kompetencji wykonawców zadań procesu produkcyjnego powinny generować – reprezentowane przez nich – przedsiębiorstwa działające w sektorze maszyn rolniczych? Artykuł składa się z dwóch części, tj. teoretycznej i empirycznej. Wykorzystując metodę rekonstrukcji i interpretacji literatury przedmiotu – wspartą praktycznymi doświadczeniami, obserwacją uczestniczącą oraz twórczą dyskusją wśród celowo dobranych ekspertów – w ramach części pierwszej zbudowano, odniesiony do kluczowych obszarów postulowanych korzyści, formularz oceny. W wymiarze empirycznym (część druga publikacji) intencją autorów było ustalenie, w jakim stopniu – poprzez doskonalenie kompetencji – wskazane korzyści chciałyby generować poddane badaniu przedsiębiorstwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.511.14

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 511 ; Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-ekonomiczne

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: