Object structure
Title:

Coaching – metoda rozwoju kompetencji menedżerów publicznych. Studium przypadku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Coaching − a method of developing competences of public managers. Case study

Creator:

Różańska-Bińczyk, Izabela

Subject and Keywords:

zarządzanie zasobami ludzkimi ; local government units ; rozwój ; coaching ; menedżer publiczny ; jednostka samorządu terytorialnego ; zarządzanie publiczne ; human resources management ; development ; public manager ; public management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 511, s. 178-187

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie dobrych praktyk z zakresu rozwoju kadry menedżerskiej w wybranej jednostce samorządu terytorialnego. W części teoretycznej opracowania omówiono: pojęcie i istotę coachingu. Część badawczą artykułu oparto na wynikach badań własnych poświęconych rozwojowi kompetencji menedżerskich na przykładzie wybranego urzędu. W artykule podkreślono znaczącą rolę, jaką odgrywa umiejętne dopasowanie metod rozwoju kadry menedżerskiej do aktualnych potrzeb i oczekiwań pracowników oraz organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.511.16

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-ekonomiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 511

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: