Object structure
Title:

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wobec wyzwań współczesnego rynku pracy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The graduates of the University of Economics in Wrocław in view of the challenges of the modern labor market

Creator:

Smolbik-Jęczmień, Alicja ; Żarczyńska-Dobiesz, Agnieszka

Subject and Keywords:

badanie losów zawodowych ; absolwenci ; rynek pracy ; research on professional careers ; graduates ; labor market

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 511, s. 188-199

Abstrakt:

Badania losów zawodowych absolwentów stanowią cenne źródło informacji, które umożliwiają weryfikację i ocenę procesu studiowania i oferty dydaktycznej w odniesieniu do wyzwań na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Ponadto mogą one stanowić wartościowe narzędzie przy modyfikowaniu, doskonaleniu i dostosowaniu treści kształcenia do potrzeb współczesnego rynku pracy. Zasadniczym celem artykułu jest zidentyfikowanie uwarunkowań rozwoju zawodowego absolwentów oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak odnajdują się oni na współczesnym rynku pracy. Artykuł powstał na podstawie źródeł literaturowych, dostępnych danych statystycznych dotyczących województwa dolnośląskiego oraz badań losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego przeprowadzonych z okazji 70-lecia uczelni. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety zamieszczonego on-line na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w okresie od marca do maja 2017 roku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.511.17

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-ekonomiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 511

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: