Object structure
Title:

Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji uczelni wyższych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Human resources management in the conditions of university fusion

Creator:

Sułkowski, Łukasz ; Seliga, Robert

Subject and Keywords:

zarządzanie zasobami ludzkimi ; fuzje uczelni ; zarządzanie uczelnią wyższą ; human resources management ; university mergers ; university management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 511, s. 246-254

Abstrakt:

Polskie uczelnie wyższe wkraczają w czas dynamicznych zmian, które wynikają z dokonujących się zmian ładu akademickiego oraz wzrostu znaczenia konkurencji i globalizacji rynku usług edukacyjnych na poziomie wyższym. Analizy zarządzania organizacyjnego prowadzą zazwyczaj od procesów bardziej deterministycznych i podlegających silniejszej kontroli zarządczej do procesów bardziej indeterministycznych, nad którymi kontrola menedżerska jest słabsza. Obszary strategii oraz struktury organizacyjnej podlegają właśnie silniejszej kontroli zarządczej. W procesach fuzji uczelni wyższych czynnikiem współdecydującym o powodzeniu procesu fuzji jest obszar zarządzania zespołem ludzkim. Celem artykułu jest wskazanie roli i znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi w procesie fuzji uczelni wyższych. Artykuł ma charakter przeglądowy i stanowi punkt wyjścia do dalszych pogłębionych badań, zarówno literatury przedmiotu, jak i badań o charakterze ilościowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.511.22

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-ekonomiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 511

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: