Object structure
Title:

Czynniki wpływające na wzrost efektów pracy w opinii pracowników tymczasowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Factors determining the increased work outcomes as seen by temporary employees

Creator:

Kupczyk, Teresa

Subject and Keywords:

efekty pracy ; pracownik tymczasowy ; wiek ; wykształcenie ; work outcomes ; temporary employee ; age ; education

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 512, s. 133-143

Abstrakt:

Celem głównym badań było zidentyfikowanie czynników, które w opinii pracowników tymczasowych mogą wpłynąć na wzrost efektów ich pracy. Podjęto się też ustalenia, czy istnieje zależność między tymi czynnikami a wiekiem i wykształceniem. Opierając się na kwestionariuszu ankiety, przeprowadzono badania ilościowo-jakościowe wśród 286 pracowników tymczasowych. Czynnikami mającymi największy wpływ na wzrost ich efektów pracy, zgodnie z ich opinią, są dobra atmosfera oparta na zaufaniu i szacunku, budowanie przynależności pracowników do organizacji, umożliwienie im warunków do rozwoju i awansów. Okazało się, że im pracownik tymczasowy jest starszy, tym dla wzrostu jego efektów pracy spada znaczenie: rozwoju i awansu, dokładnego wdrożenia do pracy, przydzielania pracy według mocnych stron, wynagrodzenia uzależnionego od efektów oraz atmosfery opartej na zaufaniu i szacunku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.512.12

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-psychologiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 512

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: