Object structure
Title:

Metoda Zarządzania Ryzykiem Biznesowo-Personalnym (ZRBP)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Method of Managing Business-Personnel Risk (MBPR)

Creator:

Mytnik, Łukasz ; Piskorz, Zbigniew ; Badzmirowski, Damian

Subject and Keywords:

zarządzanie ryzykiem ; dobrowolne odejścia ; six sigma ; risk management ; voluntary turnover

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 512, s. 152-162

Abstrakt:

W niniejszym artykule zaprezentowana została autorska metoda wczesnego reagowania wobec zdarzeń ryzykownych w obszarze HR, o nazwie Zarządzanie Ryzykiem Biznesowo-Personalnym (w skrócie ZRBP). Opisane zostały podstawowe założenia oraz dziesięć etapów metody. Omówiono jej użyteczność oraz sposób wdrażania w organizacji na przykładzie dobrowolnych odejść pracowników. Metoda ta może stanowić o konkurencyjnej przewadze przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). Ma to szczególne znaczenie w kontekście sytuacji na polskim rynku pracy. Niskie bezrobocie i wysoki popyt na pracowników powodują, że sporym wyzwaniem dla działów HR jest zarządzanie retencją pracowników. Metoda ZRBP jest ukierunkowana przede wszystkim na identyfikację zdarzenia ryzykownego (np. odejście pracownika) oraz zapobieżenie wystąpieniu zdarzenia i/lub przygotowanie się na jego wystąpienie. Liczymy, że zaprezentowana metoda ułatwi pracodawcom skuteczne poradzenie sobie z problemem dobrowolnych odejść, a także z innymi rodzajami ryzyka biznesowo-personalnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.512.14

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-psychologiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 512

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: