Object structure
Title:

Analiza wpływu zbliżającej się premiery gry na rentowność i ryzyko inwestycji w akcje spółek z branży gier wideo

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The analysis of the upcoming game premiere influence on yield and risk of investment in video games companies stocks

Creator:

Karasiński, Jacek

Subject and Keywords:

rentowność ; ryzyko ; giełda ; akcje ; gry wideo ; yield ; risk ; stock exchange ; stocks of goods ; video games

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509, s. 146-155

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy kształtowania się rentowności i ryzyka inwestycji w akcje spółek z branży gier wideo w okresach przedpremierowych. Obiektem badań były szeregi czasowe cen akcji 14 spółek notowanych na GPW w Warszawie w okresie od 4 stycznia 2010 do 31 lipca 2017 r. W badaniach zastosowanie znalazły miary rentowności i ryzyka powszechnie wykorzystywane w analizie rozkładów. Zdarzeniem stanowiącym punkt odniesienia do wszelkich kalkulacji była premiera gry. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zarówno rentowność, jak i ryzyko inwestycji pozostaje w relacji do okresu oczekiwania na premierę gry. Uzyskane wyniki wskazują na zwiększającą się przeciętną rentowność wraz z wydłużaniem ram czasowych inwestycji względem dnia premiery. Z uwagi na odmienne wskazania różnych miar ryzyka, ocena ryzyka inwestycji w akcje spółek z branży gier wideo zależy od koncepcji, w której aspekcie jest ono postrzegane

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.509.12

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: