Object structure
Title:

Regionalna koncentracja bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 2004-2015

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regional concentration of FDI in Poland between 2004 and 2015

Creator:

Krajewska, Anna

Subject and Keywords:

BIZ ; koncentracja działalności gospodarczej ; znaczenie BIZ ; regiony ; FDI ; concentration of economic activity ; the role of FDI ; regions

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509, s. 190-198

Abstrakt:

Celem pracy jest identyfikacja stopnia koncentracji bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w regionach Polski oraz wskazanie znaczenia BIZ w wybranych obszarach gospodarek regionalnych. Dane do analizy zostały zaczerpnięte z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Do oceny znaczenia BIZ w regionach Polski wykorzystano wskaźnik HHI oraz udziały procentowe w wybranych dziedzinach gospodarki. Wyniki badania wskazują, że najwięcej zarejestrowanych BIZ znajduje się w województwach: mazowieckim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim. Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się regiony wschodnie kraju: podlaskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie. Biorąc pod uwagę wielkość nakładów inwestycyjnych, wartość zaangażowanych kapitałów oraz liczbę pracujących, zauważono, że największym znaczeniem BIZ dla regionu przyjmującego charakteryzują się województwa: mazowieckie, wielkopolskie i dolnośląskie, natomiast najmniejszym wpływem BIZ na region cechują się: podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz lubelskie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.509.16

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: