Object structure
Title:

Rozważania o wolności i granicach omnipotencji państwa w zakresie opodatkowania w ujęciu ekonomii klasycznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Considerations on the freedom and borders of state omnipotency in the scope of taxation in classical economics

Creator:

Mak, Mariusz ; Wildowicz-Giegiel, Anna

Subject and Keywords:

wolność ; opodatkowanie ; omnipotencja państwa ; ekonomia klasyczna ; freedom ; taxation ; state omnipotency ; classical economics

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509, s. 257-268

Abstrakt:

W artykule podjęto problem granic omnipotencji państwa w zakresie opodatkowania w świetle poglądów ekonomii klasycznej. Ze stosunkiem podatkowym wiąże się bezspornie zagrożenie dla sfery wolności ekonomicznej. Ekonomiści klasyczni dopuszczali jednak podatkową ingerencję władzy publicznej w sferę wolności jednostki. Jednocześnie zakładali, że zarówno wolność jednostki, jak i omnipotencja państwa nie powinny mieć charakteru absolutnego. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji wolności i granic ingerencji władzy publicznej w gospodarkę za pośrednictwem systemu podatkowego. Artykuł napisano na podstawie literatury przedmiotu, w tym materiałów źródłowych. We wnioskach stwierdzono, że chociaż państwo posiada władzę podatkową nad podatnikiem, to nie ma całkowitej dowolności i arbitralności w kształtowaniu ciężarów podatkowych. Wprowadzając podatki nie może naruszać podstawowych praw i wolności ekonomicznych, zniekształcając racjonalne decyzje jednostek gospodarujących

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.509.22

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: