Object structure
Title:

Wewnątrzgałęziowa wymiana handlowa polskiej branży mleczarskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Intra-industry trade exchange of Polish dairy sector

Creator:

Szajner, Piotr

Subject and Keywords:

branża mleczarska ; produkty mleczarskie ; rynek ; handel wewnątrzgałęziowy ; dairy sector ; dairy products ; market ; intra-industry trade

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509, s. 406-416

Abstrakt:

Akcesja do UE skutkowała silniejszą integracją krajowego rynku mleka z rynkami zewnętrznymi. Gospodarstwa rolne i przemysł mleczarski dostosowały się do nowych uwarunkowań rynkowych. W szczególności dotyczyło to handlu zagranicznego, którego znaczenie w bilansie rynkowym i w przychodach ze sprzedaży znacząco wzrosło. W latach 2014-2016 dynamicznie zwiększyły się nie tylko obroty handlu zagranicznego, lecz także wystąpiły w nim duże zmiany strukturalne. Wymiana handlowa przekształciła się z międzygałęziowej w intensywną wymianę wewnątrzgałęziową. Branża mleczarska pozostaje dużym eksporterem netto. Pozytywne zmiany odnotowano w strukturze towarowej handlu zagranicznego, gdyż zwiększył się udział produktów przetworzonych. Głównymi partnerami w handlu zagranicznym stały się państwa UE, co potwierdza silną integrację branży z rynkiem UE. Duży sukces eksportowy na rynku UE był wynikiem konkurencyjności polskiego mleczarstwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.509.34

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: