Object structure
Title:

Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej na rzecz wsi i rolnictwa w ramach horyzontu 2020 i wydatków wewnętrznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Management of actual leisure time resources by students – selected aspects

Creator:

Wasilewski, Adam ; Wigier, Marek ; Wasilewska, Anna

Subject and Keywords:

transfer wiedzy ; sektor badań i rozwoju ; źródła finansowania ; Horyzont 2020 ; knowledge transfer ; research and development sector ; sources of financing ; Horizon 2020

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509, s. 429-439

Abstrakt:

Celem opracowania jest ocena stopnia pozyskiwania środków z programu Horyzont 2020 przez polskie instytucje realizujące projekty związane z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich oraz ocena wewnętrznego finansowania badań w zakresie nauk rolniczych. Do oceny wykorzystano głównie studia literatury przedmiotu i analizę danych statystycznych obrazujących wartość nakładów na B+R z programu Horyzont 2020 oraz źródeł wewnętrznych. Z analizy dystrybucji środków na badania w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi wynika jednak, że zaangażowanie polskich instytucji jest niewielkie. Pozyskiwanie środków z tego źródła jest również uzależnione od ogólnego poziomu wydatków wewnętrznych. Udział wydatków na nauki rolnicze maleje także w odniesieniu do ogólnych wydatków na B+R. Konsekwencją obecnej skali finansowania działalności B+R może być znaczne spowolnienie transferu nowej wiedzy i innowacji do sektora rolno-spożywczego i na obszary wiejski

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.509.36

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: