Object structure
Title:

Ocena występowania politycznego cyklu budżetowego w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Assessment of the political budget cycle in Poland

Creator:

Wyszkowski, Adam ; Zegarowicz, Łukasz

Subject and Keywords:

polityczny cykl budżetowy ; cykl wyborczy ; polityka fiskalna ; political budget cycle ; election cycle ; fiscal policy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509, s. 451-467

Abstrakt:

Celem artykułu jest zbadanie istnienia i siły związku pomiędzy cyklem wyborczym a dochodami i wydatkami w sektorze finansów publicznych w Polsce. Realizacja celu wymagała przeglądu literatury oraz zastosowania analizy statystycznej. W ramach analizy sektor finansów publicznych w Polsce podzielono na 3 podsektory: rządowy, samorządowy oraz funduszy zabezpieczenia społecznego. Występowanie cykliczności zostało zweryfikowane w oparciu o budowę modeli ekonometrycznych ze składnikiem periodycznym reprezentujących różne kategorie wydatków publicznych i dochodów podatkowych, oraz ich ocenę. Przeprowadzona analiza pozwoliła na pozytywne zweryfikowanie hipotezy, że w Polsce można zaobserwować występowanie politycznego cyklu budżetowego objawiającego się w rozluźnieniu polityki fiskalnej bezpośrednio przed wyborami oraz restrykcyjnej polityce fiskalnej bezpośrednio po wyborach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.509.38

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: