Object structure
Title:

Ocena funkcjonowania gospodarstw z chowem krów mlecznych chroniących bioróżnorodność na obszarach Natura 2000 w ramach PROW 2014-2020 na tle analogicznych gospodarstw w roku 2016

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Assessment of function of milk farms protecting biodiversity on Natura 2000 areas within RDP 2014-2020 in comparison to analogous remaining farms in 2016

Creator:

Zieliński, Marek

Subject and Keywords:

gospodarstwo rolne ; obszary Natura 2000 ; PROW 2014-2020 ; Polski FADN ; dochód z gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na 1 FWU ; farm ; Natura 2000 areas ; RDP 2014-2020 ; Polish FADN ; income per 1 FWU

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509, s. 489-498

Abstrakt:

Celem opracowania jest ocena funkcjonowania gospodarstw z chowem krów mlecznych beneficjentów pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 będącego częścią Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego realizowanego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 na tle analogicznych gospodarstw z tych samych gmin. Analizą porównawczą objęto 44 gospodarstw beneficjentów i 140 gospodarstw z chowem krów mlecznych z 36 gmin w Polsce. Analizę wykonano korzystając z danych gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość dla Polskiego FADN w 2016 roku. Ustalono, że gospodarstwa beneficjentów na tle gospodarstw pozostałych miały m.in. niewiele mniejszy dochód w przeliczeniu na 1 FWU, aczkolwiek z większym udziałem dopłat do działalności operacyjnej. Poza tym, w analizowanym roku obydwie grupy gospodarstw charakteryzowały się ujemną stopą inwestycji netto

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.509.41

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: