Object structure
Title:

Potencjalne źródła nieefektywności w wydatkach na ochronę zdrowia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Potential sources of inefficiency in health care expenditure

Creator:

Kosycarz, Ewa

Subject and Keywords:

świadomość zdrowotna (health literacy) ; wydatki na ochronę zdrowia ; mierniki w systemie ochrony zdrowia ; health literacy ; expenditure on healthcare ; measures in the healthcare system

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 521, s. 79-88

Abstrakt:

Wydatki na ochronę zdrowia są grupą wydatków, która w zdecydowanej większości państw stale wzrasta. Oprócz poszukiwania nowych źródeł finansowania ochrony zdrowia, należy zwrócić szczególną uwagę na racjonalne wykorzystanie dostępnych środków. W artykule przeanalizowano wybrane wskaźniki opisujące warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Są nimi: świadomość zdrowotna społeczeństwa, dostępność do świadczeń medycznych ze względu na ich cenę, elementy satysfakcji pacjenta z wizyt lekarskich, dotyczące zaangażowania pacjenta w proces leczenia. Celem artykułu jest zbadanie, czy w polskim systemie ochrony zdrowia pacjent świadomie dba o własne zdrowie i czy struktura systemu, w tym sposób finansowania, sprzyja procesowi wykrywania chorób na wczesnym etapie oraz czy pacjent jest zaangażowany w podejmowanie decyzji o sposobie leczenia. Są to wybrane determinanty efektywnego wydatkowania środków publicznych i prywatnych na ochronę zdrowia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.521.08

Language:

pol

Relation:

Finanse i audyt wewnętrzny – współczesne wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 521

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: