Object structure
Title:

Funkcja koordynacyjna controllingu strategicznego w świetle wyników badań ogólnopolskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Coordination function of strategic controlling in the light of the results of nationwide research

Creator:

Bieńkowska, Agnieszka ; Kral, Zygmunt ; Zabłocka-Kluczka, Anna

Subject and Keywords:

controlling strategiczny ; funkcja koordynacyjna ; organizacje ; wyniki badań ; strategic controlling ; coordination function ; organizations ; results of research

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 11-24

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań w zakresie funkcji koordynacyjnej controllingu strategicznego, stosowanych w praktyce organizacji działających w Polsce. Badania przeprowadzono za pomocą techniki ankietowej. O wypełnienie kwestionariusza poproszono osoby odpowiadające za wdrożenie i funkcjonowanie controllingu, zakładając, że controlling strategiczny stanowi część składową controllingu w ogóle. Na tle charakterystyki szczegółowych zagadnień dotyczących funkcji koordynacyjnej controllingu strategicznego zaprezentowano wyniki badań odniesionych do tych zagadnień. Obejmują one wyszczególnienie stosowanych w praktyce badanych organizacji funkcji controllingu strategicznego, zakresu zadań w ramach funkcji koordynacyjnej rozpatrywanego controllingu i sposobu realizacji tej funkcji. Wyniki przedstawiono w ujęciu ogólnym oraz z uwzględnieniem najistotniejszych kryteriów je różnicujących – wielkości organizacji i typu otoczenia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.01

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: