Object structure
Title:

Ocena systemu budżetowania w przedsiębiorstwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Assessment of the budgeting system in the enterprise

Creator:

Bochenek, Magdalena

Subject and Keywords:

budżetowanie ; budżet ; zarządzanie ; przedsiębiorstwo ; budgeting ; budget ; management ; enterprise

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 25-34

Abstrakt:

System controllingu dostarcza wielu narzędzi, które pozwalają efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem. Jedną z takich metod zarządzania organizacją jest budżetowanie. W efekcie procesu budżetowania powstają budżety, które pełnią w organizacji różne funkcje i zadania. Sporządzanie budżetów jest procesem bardzo powszechnym, który pozwala skutecznie koordynować działaniami w całości przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest ocena systemu budżetowania w przedsiębiorstwie. W pracy opisano istotę budżetowania, etapy tego procesu, zadania, jakie pełni w przedsiębiorstwie, a także jego najważniejsze cele. Zawarto również ocenę koncepcji budżetowania w świetle nie tylko jej zalet, ale również wielu uwag krytycznych ze strony autorów. Budżetowanie to proces, który wymaga dostosowania do aktualnych warunków na rynku, o czym świadczy między innymi powstanie koncepcji Beyond Budgeting, którą również przedstawiono w artykule. Wykorzystane metody badawcze to dedukcja i krytyczna analiza literatury

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.02

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: