Object structure
Title:

Składniki przychodu regulowanego w taryfach dystrybucji energii elektrycznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Elements of the regulated revenue in the electricity distribution services

Creator:

Buk, Halina

Subject and Keywords:

przychód regulowany ; taryfa ; dystrybucja energii elektrycznej ; koszty uzasadnione ; regulated revenue ; tariff ; electicity distribution ; reasonable costs

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 35-45

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja składników cenotwórczych przenoszonych do taryf operatorów systemów dystrybucyjnych oraz ocena wpływu regulowania przychodów na proefektywnościowe zachowania tych operatorów. Urząd Regulacji Energetyki jako organ administracji państwowej corocznie wydaje wytyczne dotyczące składników cenotwórczych, które muszą być brane pod uwagę przy konstruowaniu przez przedsiębiorstwa energetyczne indywidualnych taryf. Ideą regulowania przychodów jest przenoszenie do nich tylko kosztów uzasadnionych. Zaletą takiego rozwiązania jest ograniczanie wzrostu cen energii przez przedsiębiorstwa mające pozycję monopolisty naturalnego. Mankamentem zaś jest fakt akceptowania ponoszonych nakładów i kosztów na wartość realizowanych przychodów. Dla osiągnięcia celu zastosowano metodę krytycznej analizy regulacji prawnych dotyczących branży energetycznej oraz stosowanych rozwiązań administracyjnych w przedmiocie zasad i kalkulacji taryf dystrybucji energii elektrycznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.03

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: