Object structure
Title:

Rola zakładowego planu kont w budowie informacji ekonomicznej w publicznej szkole wyższej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of the plan of the chart of accounts in management information in institutions of public higher education

Creator:

Ćwiąkała-Małys, Anna ; Małys, Krzysztof

Subject and Keywords:

uczelnia publiczna ; rachunkowość finansowa ; rachunkowość zarządcza ; plan kont ; public university ; financial accounting ; economic accounting ; chart of accounts

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 75-87

Abstrakt:

Podstawą systemu rachunkowości finansowej publicznej uczelni wyższej jest wnikliwe i gruntowne opracowanie tzw. polityki rachunkowości, czyli zestawu prawideł i koncepcji ewidencjonowania, kalkulowania czy rozliczania zdarzeń gospodarczych przy zastosowaniu wymogów wynikających z ustawy o rachunkowości, Krajowych Standardów Rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych. Znaczące miejsce w tych działaniach zajmuje zakładowy plan kont, będący jednocześnie bazą całego systemu rachunkowości finansowej i zarządczej uczelni, gdyż uwzględniając ściśle jej specyfikę, stanowi niezbędne narzędzie generujące syntetyczne informacji w procesie zarządzania bieżącego jak długookresowego. Odpowiednie zorganizowanie zakładowego planu kont jest elementem niezbędnym do wdrożenia w uczelni rozwiązań controllingowych i rozliczania kierowników z uzyskiwanych efektów oraz powierzonych im zadań, a także realizacji budżetu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.07

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: