Object structure
Title:

Rola systemu informacyjnego w tworzeniu wartości przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of the information system in creating the values of enterprises.

Creator:

Gajewski, Marek

Subject and Keywords:

system informacyjny ; kreowanie wartości podmiotu ; information system ; creating the value of the company

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 108-118

Abstrakt:

Zarządzanie podmiotami gospodarczymi odbywa się poprzez analizę ich zasobów, warunków otoczenia oraz wyznaczonych celów do osiągnięcia. Czynności te realizuje się poprzez zgromadzenie i przetworzenie danych z wykorzystaniem systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, również systemów informatycznych. Na przestrzeni ostatnich lat są one rozwijane, uzyskują nowe funkcjonalności. Odpowiednio skonstruowany system informacyjny pozwala zrealizować wyznaczone cele przy mniejszym zużyciu zasobów. Umożliwia to osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz wykreowanie dodatkowej wartości, która w dłuższej perspektywie przekłada się na wzrost wartości podmiotu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.10

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: